Język / Language / Sprache
Waluty / Currency / Währung
Producenci
Kategorie blog
Chmura tagów
Statystyki
Produktów:
4046
Kategorii:
401
Nowości:
29
Promocje:
4

Regulamin sklepu
 

Regulamin sklepu

Sklep internetowy Świat Modeli działający pod adresem głównym www.swiatmodeli.eu oraz domenami pomocniczymi www.swiatmodeli.com.pl www.kotebi.pl www.kotebi.eu oraz za pośrednictwem internetowych serwisów aukcyjnych, zwanych dalej STRONĄ SKLEPU, prowadzony jest przez firmę KoTeBi Stefan Stachowicz wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej CeiDG i posiadająca NIP: PL 8882221054. Adres: Humlin 10 87-853 Kruszyn tel. 696486641 (pon-pt 11-17) adres email: sklep@swiatmodeli.eu


1. Oferta sklepu

1) Prezentowane ilustracje produktów mogą nieco różnić się od wyglądu rzeczywistego produktów, co spowodowane jest ograniczeniami technik prezentacyjnych. Rozbieżności tego typu nie stanowią podstawy do reklamacji towaru i nie mogą zostać uznane za niezgodność towaru z umową.
2) Modele sprzedawane są bez materiałów montażowych w szczególności takich jak kleje, farby czy narzędzia, jak również podstawki i stojaki służące ich prezentacji, o ile nie zaznaczono, że jest inaczej.
3) Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
4) Zamieszczone na STRONIE SKLEPU informacje nie stanowią naszej wiążącej oferty w rozumieniu art.66 ust.1 kodeksu cywilnego.
5) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, zaniechania dostaw i dokonywania okresowych przerw w dostawach oraz przeprowadzania na stronach Sklepu akcji promocyjnych

2. Składanie zamówień

  1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony www.swiatmodeli.eu
    2) Zakupów w naszym sklepie można dokonywać po zarejestrowaniu się w serwisie Sklepu lub bez rejestracji. W celu dokonania zakupu należy podać imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz dane kontaktowe. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dane są nieprawdziwe, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży towaru.
    3) Podanie danych jest dobrowolne. Poprzez rejestrację w serwisie Sklepu lub podanie danych w zamówieniu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

    Dbając o prywatność klientów podane dane sklepie będą wykorzystywane tylko w celach związanych z realizacją złożonych zamówień. Nie będą one udostępniane żadnym osobom trzecim.


    4) W celu złożenia zamówienia Klient wybiera interesujące go produkty, dodaje je do koszyka, wybiera formę płatności oraz przesyłki i akceptuje zamówienie. Zarejestrowanie zamówienia w systemie jest automatycznie potwierdzane poprzez wysłanie e-maila.

3. Płatność i koszt wysyłki

1) Na płatność składa się wartość zamówionych towarów oraz koszt wysyłki na terenie Polski.
2) Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- przelew bankowy na konto Sklepu
- pobranie pocztowe
- szybkie przelewy w systemie Paypal.

3) Sklep udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji.

4) W przypadku płatności za pomocą systemu Paypal, klient zostaje przekierowany na stronę serwisu Paypal w celu dokonania płatności.

5) Koszt wysyłki uzależniony jest od sposobu płatności oraz sposobu dostawy.

6) Płatność za zamówienia dokonywana jest z góry, nie później niż 14 dni od potwierdzenia i stanowi warunek skompletowania zamówienia i wysłania towaru. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy klient wybiera dostawę za pobraniem lub odbiór osobisty. Wówczas dokonuje płatności przy odbiorze.

7) Wysyłki na koszt sklepu realizowane są tylko na terenie Polski

4. Realizacja zamówień

1) W przypadku towarów znajdujących się na stanie magazynu Sklepu, zamówienia są wysyłane w ciągu 72 godzin od daty zarejestrowania płatności w systemie lub w przypadku wysyłki za pobraniem - w ciągu 72 godzin od daty złożenia zamówienia. Ze względu na sytuacje losowe czas realizacji może wydłużyć się maksymalnie do 14 dni roboczych 

2) Na całkowity termin realizacji zamówienia składa są termin wysyłki towaru plus deklarowany przez operatora pocztowego/firmę kurierską czas dostawy.

3) Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, a realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

4) Wysyłka towaru jest dokonywana pod adres wskazany w formularzu zamówienia, od poniedziałku do czwartku.
5) Do towaru dołączany jest paragon fiskalny lub na życzenie Klienta faktura.
6) Sklep nie ma wpływu na termin dostarczenia przesyłki przez operatora pocztowego/firmę kurierską do adresata.
7) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez klienta.

8) Stan przesyłki należy sprawdzić w obecności pracownika firmy dostarczającej przesyłkę - przesyłki są ubezpieczone na wypadek uszkodzenia w transporcie

9) W przypadku nie odebrania przesyłki z różnych przyczyn Kupujący obciążany jest kosztami nadania oraz zwrotu przesyłki. W przypadku nie uregulowania wpłaty od wezwania proszę liczyć się z zgłoszeniem do Krajowego Rejestru Dłużników.

 

Nadanie przesyłki jest usługą która jest wykonana i jest płatna na rzecz firmy zewnętrznej w tym przypadku Poczty Polskiej.

 

5. Reklamacje

1) Sklep obowiązany jest dostarczyć klientowi produkt bez wad.

2) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

3) W sytuacji, gdy produkt posiada wadę, klient może też skorzystać z gwarancji producenta.

4) Reklamacja może zostać złożona przez klienta:

- pisemnie na adres: Humlin 10, 87-853 Kruszyn

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kotebi@onet.eu

5) Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenia sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.

6) Sklep ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

7) W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sklep do reklamacji lub do wykonania uprawnień klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie lub udostępnienie produktu, klient zostanie poproszony o dostarczenie produktu na własny koszt

6. Prawo odstąpienia od umowy

1) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

- pisemnie na adres: Humlin 10, 87-853 Kruszyn

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kotebi@onet.eu

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest poniżejWzór

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

KoTeBi Stefan Stachowicz

Humlin 10

87-853 Kruszyn

 

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)

 

odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

 

…………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Data zawarcia umowy………………………………………..……………….

 

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

 

 

 2) Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).

4) Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5)Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt do Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt:

- poprzez wysyłkę na adres: Humlin 10, 87-853 Kruszyn

6) Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Zwrotowi nie podlegają materiały do budowy modeli (chemia modelarska) oraz przedmioty zapakowane fabrycznie przez Producenta

7) Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez klienta od umowy, które obowiązany jest ponieść klient:

a) Jeżeli klient wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7. Postanowienia ogólne
1) Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
2) Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
3) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

8. Prawa autorskie
Zamieszczane zdjęcia pochodzą ze stron producentów asortymentu lub są mojego autorstwa dotyczy to zamieszczonych zdjęć w opisach kategorii (grup) towarowych i samych produktów. Wszystkie zdjęcia produktowe zabezpieczone są znakiem wodnym w kolorze czerwonym i o treści "www.swiatmodeli.eu" umieszczonym w centralnej części. Uwaga zdjęcia w opisie kategorii nie posiadają znaku wodnego. Wykorzystywanie zdjęć mojego autorstwa do celów komercyjnych bez naszej zgody i podania źródła pochodzenia (link do umiejscowienia zdjęcia) wiąże się z naliczeniem stosownej opłaty.

 

Kampania promocyjna
Modelarstwo Kolejowe numer 5 (2/2016)
Modelarstwo Kolejowe numer 5 (2/2016)
25,00 zł 18,00 zł
szt.
Modelarstwo Kolejowe numer 4 (1/2016)
Modelarstwo Kolejowe numer 4 (1/2016)
25,00 zł 18,00 zł
szt.
Modelarstwo Kolejowe 3/2015
Modelarstwo Kolejowe 3/2015
25,00 zł 18,00 zł
szt.
Modelarstwo Kolejowe numer 6 (1/2017)
Modelarstwo Kolejowe numer 6 (1/2017)
25,00 zł 18,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl